flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

2016 рік

 

 

 На виконання Рішення Ради суддів України №5 від 05 лютого 2015 року в Приморському районному суді м. Маріуполя Донецької області в рамках Проекту «Система оцінки якості роботи суду: стандарти, критерії, показники та методи» проведено анкетування, яке включало до себе: внутрішнє опитування судді (додаток 2 Рішення); внутрішнє опитування працівника апарату суду (додаток 3 Рішення); опитування відвідувачів щодо якості функціонування суду (додаток 6 Рішення).

            В анкетуванні взяли участь 45 респондентів. Із загальної кількості респондентів 12% склали судді Приморського районного суду м. Маріуполя, 44 % склали працівники апарату суду, та 44% склали відвідувачі суду.

 

За результатами анкетування

«Анкета внутрішнього опитування судді»

(Додаток 2 Рішення РСУ №5)

 

            Переважна більшість опитуваних на запитання №І «Якою мірою Ви задоволені умовами праці у вашому суді?», надали у відповідь оцінки «4» та «5», проте на пункти І.3 (комп’ютерізація суду) та І.4 (забезпеченість літературою та спеціальною пресою) деякі респонденти оцінили на «3». На пункт І.10 (справедливість та обґрунтованість навантаження (справ у провадженні) деякі респонденти оцінили на «1» та «2». На пункт І.21 (безпека у приміщеннях суду) більшість респондентів оцінили в «1», «2» та «3» бали.

            На запитання №ІІ  «Чи не виникало у Вас відчуття, що навіть за існуючих умов фінансування та матеріально-технічного забезпечення суду умови могли б бути кращими? три респонденти з 5 обрали варіант відповіді «4» (важко сказати), один респондент оцінив на «2», та ще один респондент оцінив на «3».

            На запитання №ІІІ «Наскільки Ви погоджуєтесь з наступними твердженнями, голова суду…», 60% респондентів оцінили на «5», 40% респондентів оцінили на «4».

            На запитання №IV «Наскільки Ви погоджуєтесь з наступними твердженнями, Керівник апарату вашого суду …», 40% респондентів оцінили на «5», 60% респондентів оцінили на «4».

На запитання №V «Наскільки Ви погоджуєтесь з наступними твердженнями, Збори суддів вашого суду …», 40% респондентів оцінили на «5», 60% респондентів оцінили на «4».

На запитання №VI «Як співвідносяться позиції голови суду та керівника апарату суду при плануванні роботи чи оцінюванні поточної діяльності суду?», 20% респондентів оцінили на «5», 80% респондентів оцінили на «4».

На запитання №VII «Спробуйте пригадати минулий тиждень – яку саме роботу чи окремі доручення Ви виконували? Визначте, який приблизно відсоток Вашого робочого часу було витрачено на види робіт (дії), що не мають прямого стосунку до підготовки та розгляду справ?», 60% респондентів оцінили на «1» (такого не було), 40% респондентів (два респонденти) оцінили на «3» та «4» відповідно.

На запитання №VIIІ «Чи доводилось Вам протягом останніх 12 місяців працювати після закінчення робочого дня або брати роботу додому?», 60% респондентів оцінили на «1» (це відбувалося постійно)), один респондент (20%) оцінив на «2» (досить часто) та ще один респондент (20%) оцінив на «3» (інколи). На питання VIII.1 «Якщо такі випадки були, то чим це пояснюєте?» переважна більшість респондентів (80%) оцінили на 3 (Загальне навантаження на суд є надто великим, тобто «не встигаємо всі»).

На запитання №ІХ «Яка з наведених нижче оцінок може охарактеризувати Ваше навантаження (кількість справ, що перебувають у провадженні)?», 60% респондентів оцінили на «5» (навантаження є надмірним), 40% респондентів (два респонденти) оцінили на «3» (справ багато, але в межах розумного) та «4» Навантаження до певної міри є надмірним) відповідно.

На запитання №Х «Чи є корисними семінари, тренінги та інші форми навчання, що проходять у суді?», 60% респондентів оцінили на «1» (дуже корисні), один респондент (20%) оцінив на «2» (швидше корисні, ніж ні), та ще один респондент (20%) оцінив на «3» (швидше не корисні).

На запитання №ХІ «Якою мірою наведене нижче є характерним для Вашого суду?», за середніми показниками 60% респондентів оцінили переважно на «5» однак деякі респонденти вказали на недостатню чисельність працівників апарату, два респонденти (40%) оцінив на «3» (швидше характерно, ніж ні), та також вказано на недостатню чисельність працівників апарату.

На запитання №ХІІ «Якою мірою наведені нижче ознаки є характерними для відносин у колективі вашого суду?», за середніми показниками два респонденти (40%) респондентів оцінили переважно на «1» (дуже характерні), два респонденти (40%) оцінили на «2» (частково характерні), та один респондент (20%) оцінив на 3 (швидше характерні. ніж ні).

На запитання №ХІІІ «Які зміни відбулися у вашому суді за останні 12 місяців?», 100% респондентів оцінили на «1» (особисте навантаження зросло).

На запитання №ХІV «Які зміни відбулися у вашому суді за час перебування на посаді нинішнього голови суду?»

Запитання №ХIV.1 щодо умов праці 80% респондентів оцінили на «3» (покращилося), 20% респондентів оцінили на «2» (не змінилося).

Запитання № ХIV.2 щодо стану приміщення суду 100% респондентів оцінили на «3» (покращилося).

Запитання № ХIV.3 щодо відносин у колективі 60% респондентів оцінили на «3» (покращилося), 40% респондентів оцінили на «2» (не змінилося).

Запитання № ХIV.4 щодо організації роботи та управління судом 60% респондентів оцінили на «3» (покращилося), 40% респондентів оцінили на«2» (не змінилося).

 

 

За результатами анкетування

«Анкета внутрішнього опитування працівника апарату суду»

(Додаток 3 Рішення РСУ №5)

 

            На запитання №І «Якою мірою Ви задоволені умовами праці у вашому суді?», надали у відповідь оцінки «4» та «5», проте деякі респонденти вказали на недостатню комп’ютерізацію, та забезпеченість літературою та спеціальною пресою (пункти І.3, та І.4). Пункт І.20 (безпека у приміщеннях суду) більшість респондентів оцінили в «1» та «2» бали.

            На запитання №ІІ  «Чи не виникало у Вас відчуття, що навіть за існуючих умов фінансування та матеріально-технічного забезпечення суду умови могли б бути кращими? 50% респондентів обрали пункт «1» (я в цьому впевнений),  15% обрали пункт «2» (таке відчуття виникало досить часто), 15% обрали варіант відповіді «4» (не виникало), 10% респондентів обрали варіант відповіді «0» (важко сказати).

            На запитання №ІІІ «Наскільки Ви погоджуєтесь з наступними твердженнями, голова суду…», 75% респондентів оцінили на «5», 20% респондентів оцінили на «4», 5% респондентів оцінили на «3».

            На запитання №IV «Наскільки Ви погоджуєтесь з наступними твердженнями, Керівник апарату вашого суду …», 70% респондентів оцінили на «4», 25% респондентів оцінили на «5», 5% респондентів оцінили на «3».

На запитання №V «Будь ласка, зазначте, наскільки Ви погоджуєтеся з наведеними твердженнями, Збори суддів вашого суду …», 65% респондентів оцінили на «5», 20% респондентів оцінили на «4», 5% респондентів оцінили на «3», 10% обрали варіант відповіді «0» (важко відповісти).

На запитання №VI «Виходячи з відомих вам фактів та особистих вражень, спробуйте визначити, як співвідносяться позиції голови суду та керівника апарату суду при плануванні роботи чи оцінюванні поточної діяльності суду?», 70% респондентів оцінили на «4» (у більшості випадків збігається), 25% респондентів оцінили на «5» (практично завжди збігається), 10% обрали варіант відповіді «1» (важко сказати).

На запитання №VII «Спробуйте пригадати минулий тиждень – яку саме роботу чи окремі доручення Ви виконували?

Запитання №VII.1 Визначте, який приблизно відсоток Вашого робочого часу було витрачено на види робіт (дії), що не мають прямого стосунку до підготовки та розгляду справ?», 50% респондентів оцінили на «1» (такого не було), 25% респондентів  оцінили на «2» (до 10%), 20% респондентів оцінили на «3» (11-30%) та 5% оцінили в «4» (31-50%).

Запитання №VII.2 Якщо такі випадки були, то чию роботу Ви виконували? 66,67% респондентів (із числа тих, що у питанні VII.1обрали відповіді «2-5») оцінили на «1» (іншого працівника апарату суду), 33,33% респондентів оцінили на «2» (судді (суддів), 8,3% респондентів оцінили на «3» (керівника апарату).

На запитання №VIIІ «Чи доводилось Вам протягом останніх 12 місяців працювати після закінчення робочого дня або брати роботу додому?», 45% респондентів оцінили на «3» (інколи), 20% респондентів оцінили на «2» (досить часто), 15% оцінили на «4» (ніколи), 20% респондентів оцінили на «1» (це відбувалося постійно).

На запитання VIII.1 «Якщо такі випадки були, то чим це пояснюєте?» більшість респондентів (із числа тих, що у питанні VIІI обрали відповіді «1-3») (64,71%) оцінили на «3» (Загальне навантаження на суд є надто великим, тобто «не встигаємо всі»), 23,53% оцінили на «2» (існує нерівномірність розподілу навантаження).

На запитання №ІХ «Чи є корисними для Вас семінари, тренінги та інші форми навчання, що проходять у суді?», 50% респондентів оцінили на «1» (дуже корисні), 50% оцінили на «2» (швидше корисні, ніж ні).

На запитання №Х «Якою мірою наведене нижче є характерним для Вашого суду?», за середніми показниками 65% респондентів оцінили переважно на «4» та «5», однак деякі респонденти вказали на недостатню чисельність працівників апарату, 30% оцінили на «3» (швидше характерно, ніж ні).

На запитання №ХІ «Якою мірою наведені нижче ознаки є характерними для відносин у колективі вашого суду?», за середніми показниками два респонденти (85%) респондентів оцінили переважно на «4» та «5» (частково характерно та дуже характерно відповідно), 10% оцінили на «3» (швидше характерно, ніж ні).

На запитання №ХІІ «Які зміни відбулися у вашому суді за останні 12 місяців?»

Запитання №ХII.1, особисте навантаження, 70% респондентів оцінили на «1» (особисте навантаження зросло), 30% респондентів оцінили на «2» (не змінилось).

Запитання №ХII.2 щодо умов праці 60% респондентів оцінили на «2» (не змінилося), 30% респондентів оцінили на «3» (покращилося), 10% респондентів оцінили на «1» (погіршилося).

Запитання №ХII.3 щодо стану приміщення суду 80% респондентів оцінили на «3» (покращилося), 20% респондентів оцінили на «2» (не змінилося).

Запитання №ХII.4 щодо відносин у колективі 85% респондентів оцінили на «2» (не змінилося), 15% респондентів оцінили на «3» (покращилося).

Запитання №ХII.5 щодо організації роботи та управління судом 55% респондентів оцінили на «2» (не змінилося), 45% респондентів оцінили на «3» (покращилося).

На запитання №ХІІІ (додаткове) «Які зміни відбулися у вашому суді за час перебування на посаді нинішнього голови суду?»,

Запитання №ХIІI.1 щодо умов праці 50% респондентів оцінили на «2» (не змінилося), 50% респондентів оцінили на «3» (покращилося).

Запитання №ХIІI.2 щодо стану приміщення суду 100% респондентів оцінили на «3» (покращилося).

Запитання №ХІII.3 щодо відносин у колективі 75% респондентів оцінили на «2» (не змінилося), 25% респондентів оцінили на «3» (покращилося).

Запитання №ХIІI.4 щодо організації роботи та управління судом 55% респондентів оцінили на «3» (покращилося), 45% респондентів оцінили на«2» (не змінилося).

 

За результатами анкетування

«Анкета опитування відвідувачів щодо якості функціонування суду»

(Додаток 6 Рішення РСУ №5)

 

            В опитуванні приймали участь 5% респондентів віком від 18 до 25 років, 45% респондентів віком від 26 до 39 років, 40% респондентів віком від 40 до 59 років, та 10% респондентів віком більше 60 років.

            15% респондентів мають середню та неповну середню освіту, 25% мають базову вищу освіту, 60% мають повну вищу освіту.

            Повну вищу юридичну освіту мають 30% респондентів.

            90% респондентів мешкають у населеному пункті, де розташований суд, 10% в іншому населеному пункті.

            На запитання №6 «У суді Ви представляєте…», 70% респондентів відмітили «1», 30% зазначили «2».

            На запитання №7 «Ви вважаєте себе…», 65% респондентів відмітили «3», 20% відмітили «2», 10% респондентів відмітили «4», 5% відмітили «1».

            На запитання №8 «Як часто Ви були учасником судового процесу?», 55% респондентів відмітили «1», 25% респондентів відмітили «3», 20% респондентів відмітили «2».

            На запитання №9 «В якому з видів судового процесу в цьому суді Ви берете участь?», 45% респондентів відмітили «1», 35% респондентів відмітили «2», 15% респондентів відмітили «3», 5% респондентів відмітили «5».

            На запитання №10 «На якій стадії розгляду перебуває Ваша справа?», 40% респондентів відмітили «2», 30% респондентів відмітили «1», 25% респондентів відмітили «3», 5% респондентів відмітили «4».

            На запитання №11 «Який ступінь Вашої обізнаності з роботою судів та суддів у цілому?», 35% респондентів відмітили «3», 25% респондентів відмітили «4», 35% респондентів відмітили «2».

            На запитання №12 «Оцініть будь ласка, якість роботи суду», 45% респондентів відмітили «5», 45% респондентів відмітили «4», 5% респондентів відмітили «3», 5% респондентів відмітили «9».

Другий блок запитань

Доступність суду.

На запитання №13.1: «Чи легко Вам було знайти будівлю суду?» - 90% респондентів відмітили «5», 10% респондентів відмітили «4». На запитання №13.2: «Чи зручно Вам діставатися до будівлі суду громадським транспортом?» - 85% респондентів відмітили «5», 10% респондентів відмітили «4», 5% респондентів відмітили «2». На запитання №13.3: «Чи зручно паркувати автомобіль біля будівлі суду?» - 85% респондентів відмітили «5», 10% респондентів відмітили «4», 5% респондентів відмітили «1». На запитання №14: «Чи зазнавали Ви певних перешкод у доступі до приміщень суду через обмеження охорони?» - 85% респондентів відмітили «1», 10% респондентів відмітили «2», 5% респондентів відмітили «3». На запитання №15: «Як Ви вважаєте, чи люди з обмеженими можливостями можуть безперешкодно потрапити до приміщення суду і користуватися послугами суду?» - 30% респондентів відмітили «3», 30% респондентів відмітили «2», 10% респондентів зазначили «1», та 5% респондентів зазначили «4». На запитання №16: «Якщо Вам доводилось телефонувати до суд, чи завжди вдавалося додзвонитися та отримати потрібну інформацію?» - 70% респондентів зазначили «5», 20% респондентів зазначили «4», 5% респондентів зазначили «9», та 5% респондентів зазначили «1». На запитання №17: «Чи давав графік роботи канцелярії суду можливість вчасно та безперешкодно вирішувати Ваші справи у суді?» - 70% респондентів відмітили «5», 20% респондентів відмітили «4», 10% респондентів зазначили «9». На запитання №18: «Чи могли б Ви собі дозволити витрати на послуги адвоката та юриста?» - 30% респондентів відмітили «2», 25% респондентів відмітили «3», 20% респондентів зазначили «4», 15% респондентів зазначили «5», та 10% респондентів зазначили «1».

Зручність та комфортність перебування в суді.

На запитання №19 щодо достатності зручних місць для очікування, оформлення документів - 65% респондентів зазначили «5», 20% респондентів зазначили «4», 10% респондентів зазначили «3», 5% респондентів зазначили «1». На запитання №20 щодо вільного доступу до побутових приміщень (туалетів) - 50% респондентів зазначили «5», 30% респондентів зазначили «4», 20% респондентів зазначили «3».

На запитання №21 щодо чистоти та прибраності приміщень - 55% респондентів зазначили «5», 35% респондентів зазначили «4», 10% респондентів зазначили «3». На запитання №22 щодо достатності освітлення - 40% респондентів зазначили «5», 40% респондентів зазначили «4», 15% респондентів зазначили «3», 5% респондентів зазначили «1».

Повнота та якість інформації.

На запитання №23 щодо зручності розташування у суді інформаційних стендів - 60% респондентів зазначили «5», 30% респондентів зазначили «4», 10% респондентів зазначили «3».

На запитання: Чи повною мірою задовольняє Вас наявна в суді інформація щодо:

запитання №24 «розташування кабінетів, залів судових засідань, інших приміщень» - 60% респондентів зазначили «5», 20% респондентів зазначили «4», 20% респондентів зазначили «3»;

запитання №25 «правил допуску в суд та перебування в ньому» - 75% респондентів зазначили «5», 15% респондентів зазначили «4», 10% респондентів зазначили «3»;

запитання №26 «справ, що призначені до розгляду» - 75% респондентів зазначили «5», 15% респондентів зазначили «4», 10% респондентів зазначили «3»;

запитання №27 «зразків документів» - 55% респондентів зазначили «5», 35% респондентів зазначили «4», 5% респондентів зазначили «3», 5% респондентів зазначили «2»;

запитання №28 «порядку сплати судових зборів та мита, реквізити та розміри платежів» - 65% респондентів зазначили «5», 20% респондентів зазначили «4», 10% респондентів зазначили «3», 5% респондентів зазначили «2»;

На запитання №30 «чи знайшли Ви на сторінці суду потрібну для Вас інформацію?» із числа осіб, які користувалися сторінкою суду в мережі інтернет (запитання №29) - 80% респондентів зазначили «5», 10% респондентів зазначили «4», 10% респондентів зазначили «3»;

 На запитання №31 «Чи старанно працювали працівники суду та не припускалися помилок, які призводили б до перероблення документів та порушення строків?» - 70% респондентів зазначили «5», 25% респондентів зазначили «4», 5% респондентів зазначили «2»;

На запитання: Чи виявили працівники апарату суду при спілкуванні в Вами:

запитання №32 «доброзичливість, повагу, бажання допомогти» - 80% респондентів зазначили «5», 15% респондентів зазначили «4», 5% респондентів зазначили «3»;

запитання №33 «однакове ставлення до всіх, незалежно від соціального статусу» - 70% респондентів зазначили «5», 25% респондентів зазначили «4», 5% респондентів зазначили «9»;

запитання №34 «професіоналізм, знання своєї справи» - 60% респондентів зазначили «5», 25% респондентів зазначили «4», 5% респондентів зазначили «9»;

На запитання щодо дотримання строків судового розгляду (із числа респондентів, які у запитанні №10 надали відповіді «2»-«4»:

запитання №35 «Чи вчасно розпочалося останнє засідання по Вашій справі?» - 26% респондентів зазначили «5», 53% респондентів зазначили «4», 7% респондентів зазначили «3», 7% респондентів зазначили «2», 7% респондентів зазначили «1»;

запитання №36 «Чи було враховано Ваші побажання при призначенні дня та часу засідання?» - 60% респондентів зазначили «5», 33% респондентів зазначили «4», 7% респондентів зазначили «3»;

запитання №37 «Чи вчасно Ви отримували повістки та повідомлення про розгляд справи?» - 66% респондентів зазначили «5», 27% респондентів зазначили «4», 7% респондентів зазначили «1»;

запитання №38 «Чи вважаєте Ви обґрунтованими затримки/ перенесення слухань розгляді Вашої справи?» - 50% респондентів зазначили «5», 30% респондентів зазначили «4», 13% респондентів зазначили «3», 7% респондентів зазначили «1»;

На запитання щодо сприйняття роботи судді (із числа респондентів, які у запитанні №10 надали відповіді «2»-«4»:

запитання №39 «неупередженість та незалежність» - 43% респондентів зазначили «5», 36% респондентів зазначили «4», 14% респондентів зазначили «9», 7% респондентів зазначили «1»;

запитання №40 «коректність, доброзичливість, ввічливість» - 71% респондентів зазначили «5», 29% респондентів зазначили «4»;

запитання №41 «належна підготовка до справи та знання справи» - 71% респондентів зазначили «5», 22% респондентів зазначили «4», 7% респондентів зазначили «3»;

запитання №42 «надання можливостей сторонам обґрунтувати свою позицію» - 86% респондентів зазначили «5», 14% респондентів зазначили «4»;

запитання №43 «дотримання процедури розгляду» - 57% респондентів зазначили «5», 36% респондентів зазначили «4», 7% респондентів зазначили «3»;

На запитання щодо судового рішення (із числа респондентів, які у запитанні №10 надали відповіді «3»:

запитання №44 «чи рішення по Вашій справі було на Вашу користь?» - 83% респондентів оцінили на «Так», 17% респондентів оцінили на «Ні»;

запитання №45 «чи плануєте Ви оскаржувати рішення по Вашій справі?» - 100% респондентів оцінили на «Ні»;

запитання №46 «чи отримали Ви повний текст рішення по Вашій справі?» - 100% респондентів оцінили на «Так»;

запитання №47 «чи вчасно Ви отримали повний текст рішення по Вашій справі?» - 100% респондентів оцінили на «Так»;

запитання №48 «чи було рішення викладено легкою, доступною для розуміння мовою?»  (оцінювання за 5-ти бальною шкалою) - 83% респондентів оцінили на «5», 17% респондентів оцінили на «4»;

запитання №49 «чи було рішення по Вашій справі добре обґрунтованим?»  (оцінювання за 5-ти бальною шкалою) - 83% респондентів оцінили на «5», 17% респондентів оцінили на «4»;

В розділі «Вкажіть загальну кількість:»

запитання №50 «судових засідань, що відбулися по Вашій справі» - респонденти у відповідях зазначили - від 1 до 12 засідань;

запитання №51 «судових засідань, що не відбулися через неналежну організацію роботи» - респонденти у відповідях зазначили від 1 до 2 засідань;

запитання №52 «візитів до суду, що не були пов’язані з участю в судових засіданнях» - респонденти у відповідях зазначили - від 1 до 4 візитів;

На додаткове запитання №53 щодо підвищення якості роботи суду, загалом респонденти зазначили про необхідність підвищення рівню дотримання строків судового розгляду справ, та деякі респонденти вказали про необхідність покращення зручності та комфортності перебування у суді.

На додаткове запитання №55, чи наявні матеріально-технічні ресурси забезпечують потреби працівників суду для ефективного виконання своїх обов’язків, переважна більшість респондентів зазначила «Так», лише один респондент надав відповідь «Ні».

На додаткове запитання №56, яким було Ваше враження від візиту до суду сьогодні, порівняно з Вашими очікуваннями, переважна більшість  респондентів зазначила «Відповідають очікуванням», один респондент зазначив «Кращі, ніж очікував».

На додаткове запитання №57, якщо Ви були в цьому суді раніше, то як змінилась якість роботи суду загалом переважна більшість (75%) респондентів зазначила «Покращилась несуттєво», 25% не змогли відповісти на вказане питання.

На додаткове запитання №58, чи відчули Ви певні зміни в організації роботи цього суду після запровадження автоматизованої системи діловодства, переважна більшість (75%) респондентів зазначила «Так, відчув позитивні зміни», 25% не змогли відповісти на вказане питання.