flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

 «З А Т В Е Р Д Ж Е Н О»

Наказ голови Приморського

районного суду м.Маріуполя

№  119 від  20.08. 2012 р

 

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більше як 10 сторінок, що надаються за запитами інформацію

 

1.                Ця Інструкція відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон) та постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня  2011 року № 740 «Про затвердження  граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» визначає порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки),які надаються запитувачам інформації Приморським районним судом м.Маріуполя, якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів.

2.                При отриманні  для виконання запиту на публічну інформацію посадова особа, відповідальна за надання інформації, аналізує публічну інформацію, яку необхідно надати запитувачу та, якщо виконання запиту передбачає надання копій відповідних документів, проводить підрахунок аркушів документів, які необхідно копіювати або друкувати.

3.               У випадку, коли запитувана інформація міститься в документах обсягом більш як 10 сторінок, посадова особа упродовж одного робочого дня з дати отримання запиту повідомляє запитувачу інформації про кількість сторінок, їх формат, наявністъ в документах інформації з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо, тобто усіх послуг, які підлягають оплаті запитувачем.

4.               Посадова особа, яка готує інформацію на запит, надсилає лист з розрахунком на відшкодування витрат запитувачу інформації в строк, установлений законом для надання відповіді на запит на інформацію.

5.               Сума відшкодування фактичних витрат має здійснюватися в межах граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року N 740.

6.      Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється через установи банків чи відділення зв'язку за реквізитами, зазначеними в розрахунку (додаток 1).

7.               Після підтвердження повної оплати вартості  фактичних витрат, відповідь  на запит на інформацію надається протягом трьох робочих днів.

8.       Відповідно до положень пункту 3 частини 1 стати 22 ЗУ «Про доступ до публичноі інформації» у відповіді  на запит на інформацію  обсягом більше як 10 сторінок може бути відмовлено у разі  неоплати витрат, пов'язаних з копіюванням або друком.

9.        Відмовою вважається ненадходження протягом 20 днів від дати видачі розрахунку (додаток 1) коштів  на реєстраціний рахунок суду.

10.               Відповідно до статі 14 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» запитувач має право самостійно робити виписки з документів, фотографувати, сканувати їх та записувати на будь-які  носії інформації, що не є способом виготовлення копій  документов і тому не може стягуватися плата. Також плата за копіювання та друк не стягується при наданні особі інформації про себе та інформаціїщо становить суспільний інтерес.

 

Додаток 1

 

Надавач  послуг  Приморський районний суд м.Маріуполя       

Реєстраційний рахунок:            № 31218206700055

Маріупольське УК  в Донецкой области МФО банку:  834016, код ЄДРПОУ 37989721.

Код ЄДРПОУ Приморського суду :    02895641

Платник:                _______________________________________________________

                                  ______________________________________________________

 

РАХУНОК №_______

від ____           ________________   20 ____року

з/п

Найменування

Вартість виготовлення 1 сторінки

(без ПДВ), грн.

Кількість сторінок од.

Ціна

(без ПДВ), грн.

1.

Витрати на копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру

 

 

 

2.

Витрати на копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру

 

 

 

3.

Витрати на копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацію міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо

 

 

 

 

РАЗОМ

 

 

 

 

Всього до сплати:  ______________________________________________________

______________________________________________________________________

                                                              (сума прописом)

 

Керівник  апарату суду________________                      

                                             (підпис)

 

 

Додаток 2

Розміри фактичних витрат на копіювання або друк документів

Послуга, що надається

Норми витрат за виготовленняоднієї  сторінки

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числідвосторонній друк)

0,1 відсотокрозмірумінімальноїзаробітної плати

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числідвосторонній друк)

0,2 відсоткарозмірумінімальної
заробітної плати

Копіювання або друк копії документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує їївідокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

0,3 відсоткарозмірумінімальноїзаробітної плати