flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

  Корисні посилання

  
http://rada.gov.ua/ru  
 
офіційний веб-портал Верховної  Ради України.
 
 
 Єдиний законодавчий орган державної влади України, який має колегіальну будову і складається з чотирьохсот п'ятдесяти народних депутатів України, обраних строком на п'ять років на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Верховна Рада України є єдиним органом законодавчої влади, що уповноважений приймати закони.    
 
 
http://www.president.gov.ua/
 
офіційне Інтернет-представництво Президента України.
 
 
Президент є Гарантом державного суверенітету та територіальної цілісності України. Його повноваження у цій сфері визначені ст.102 Конституції України та покладають на Президента обов'язок приймати рішення та виконувати дії, спрямовані на захист і зміцнення державного суверенітету, збереження цілісності та недоторканності території України у межах існуючих кордонів. Згідно зі ст.102 Конституції України, як гарант прав та свобод громадян, Президент наділений повноваженнями виконувати необхідні дії щодо ставлення до гілок та структур влади, до рішень, які вони приймають, з метою захисту прав та свобод громадян, тощо.
 
 
 
http://www.kmu.gov.ua/control/
 
Урядовий портал (єдиний веб-портал органів виконавчої влади України: Кабінету міністрів України, міністерств, тощо).
 
 
Кабіне́тМіні́стрівУкраї́ни — вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України, підконтрольний і підзвітний 
Верховній Раді України у межах, передбачених 
Конституцією України.
  
http://www.ccu.gov.ua/uk/index
 
офіційний веб-портал Конституційного суду України.
 
 
Конституційний Суд Украї́ни — єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні, завданням якого є гарантуванняверховенства Конституції України  як Основного Закону держави на всій території України. Розпочав діяльність за новою Конституцією 18 жовтня 1996  року.
 
http://www.court.gov.ua/sudy/
 
система судів загальної юрисдикції (офіційний веб-портал – «Судова влада України»)
 
 
 На вказаній сторінці Ви маєте змогу ознайомитись із структурою судової системи України, а також отримати доступ до офіційних веб-сторінок усіх без виключення судів України.
 Систему судів загальної юрисдикції складають: 
 1) місцеві суди;
 2) апеляційні суди;
 3) вищі спеціалізовані суди;
 4) Верховний Суд України.
Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України. Вищими судовими органами спеціалізованих судів є відповідні вищі спеціалізовані суди.
 
  
http://reyestr.court.gov.ua
 
Єдиний державний реєстр судових рішень
 
Єдиний державний реєстр судових рішень (ЄДРСР) — це база даних судових рішень, створена відповідно до Закону України «Про доступ до судових рішень» від 22 грудня 2005 року. До реєстру включаються усі судові рішення судів загальної юрисдикції, за винятком судових рішень по окремим категоріям справ. Доступ до тексту документів здійснюється через мережу 
Інтернет
 
http://www.minjust.gov.ua/
 
офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України
 
Мін'юст України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики, політики з питань банкрутства та використання електронного цифрового підпису, з формування та забезпечення реалізації політики у сфері архівної справи, діловодства та створення і функціонування державної системи страхового фонду документації, у сфері виконання кримінальних покарань, у сфері захисту персональних даних, у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), з питань державної реєстрації актів цивільного стану, з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, з питань реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, інших громадських формувань, статутів, друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності. Мін'юст України є державним органом з питань банкрутства. Мін'юст України є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.
 
http://www.gp.gov.ua/
 
офіційний веб-портал Генеральної прокуратури України.
 
Прокуратура України — єдина централізована система органів державної влади, які відповідно до Конституції та законів України здійснюють обвинувальну, представницьку, контрольно-наглядову функції в державі, тощо.
 
 
 
http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/index
 
офіційний веб-сайт Міністерства внутрішніх справ України (МВС України)
 
МВС України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань формування і реалізації державної політики у сфері захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, ведення боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, безпеки дорожнього руху, охорони та оборони особливо важливих державних об'єктів.
 
 
www.legalaid.gov.ua
 
офіційний веб-сайт Координаційного центру з надання правової допомоги.
 
 
Метою діяльності центру є формування в Україні ефективної системи безоплатної правової допомоги, забезпечення її доступності та якості. Центр діє при управлінні Міністерства юстиції України. Під час виконання функцій з надання безоплатної вторинної правової допомоги Центр взаємодіє із судами, органами прокуратури та іншими правоохоронними органами, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування.
 
 
 
http://www.minjust.gov.ua/section/7
 
Рішення щодо України, винесені Європейським судом з прав людини.
 
 
http://zib.com.ua
 
Інтернет-версія газети «Закон і бізнес»
 
 «Закон і Бізнес» — всеукраїнська щотижнева газета, що видається з 1991 року російською та українською мовами. З червня 2011 року виходить у кольоровому форматі. Шпальти газети містять інформаційні, аналітичні, консультаційні матеріали правової та економічної тематики, проводиться моніторинг законотворчого процесу, нормативно-правових актів міністерств та відомств, судової практики від місцевого до Верховного судів, а також рішень Європейського суду з прав людини. Газета є генеральним медіа-партнером Всеукраїнської громадської організації «Асоціація правників України».
 
http://www.ligazakon.ua/
 
Перший професійний правовий портал України.
 
 
ЛІГА: ЗАКОН - лідер-розробник професійних інформаційно-правових систем в Україні, бренд, що втілює в бізнес-колах високу якість правової інформації. Компанія виробляє і супроводжує інформаційно-правові системи і надає повний спектр законодавчої консультаційної та аналітичної інформації, а також можливість професійного спілкування в рамках першого правового порталу www.ligazakon.ua
Системи ЛІГА: ЗАКОН призначені для правової підтримки цілої компанії та окремих фахівців: юристів, бухгалтерів, кадровиків та управлінців усіх рівнів.
 

http://www.echr.coe.int/ 
 
  Європейський суд з прав людини
 
   Європейський суд з прав людини  є міжнародним органом, який за умов, визначених Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод, може розглядати заяви, подані особами, які скаржаться на порушення своїх прав. Європейський суд є наднаціональною міжнародною судовою установою, яка розглядає скарги осіб щодо порушення їхніх прав державами – сторонами Конвенції.