flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

2018 рік

 

 

На виконання Рішення Ради суддів України №53 від 17 вересня 2018 року в Приморському районному суді м. Маріуполя Донецької області в рамках Проекту «Система оцінки якості роботи суду: стандарти, критерії, показники та методи» проведено анкетування, яке включало до себе: внутрішнє опитування судді (додаток 2 Рішення); внутрішнє опитування працівника апарату суду (додаток 3 Рішення); опитування відвідувачів щодо якості функціонування суду (додаток 6 Рішення).

            В анкетуванні взяли участь 29 респондентів. Із загальної кількості респондентів 14% склали судді Приморського районного суду м. Маріуполя, 52 % склали працівники апарату суду, та 34% склали відвідувачі суду.

 

За результатами анкетування

«Анкета внутрішнього опитування судді»

(Додаток 2)

 

            Переважна більшість опитуваних на запитання №І «Якою мірою Ви задоволені умовами праці у вашому суді?», надали у відповідь оцінки «4» та «5», проте на пункти І.3 (комп’ютерізація суду) та І.4 (забезпеченість літературою та спеціальною пресою) деякі респонденти оцінили на «3». На пункт І.10 (справедливість та обґрунтованість навантаження (справ у провадженні) деякі респонденти оцінили на «3». На пункт І.21 (безпека у приміщеннях суду) більшість респондентів оцінили в «1» та «3» бали.

            На запитання №ІІ  «Чи не виникало у Вас відчуття, що навіть за існуючих умов фінансування та матеріально-технічного забезпечення суду умови могли б бути кращими? 75% респонденти обрали варіант відповіді «3» (інколи виникало), 25% респондентів обрали варіант відповіді «4» (не виникало).

            На запитання №ІІІ «Наскільки Ви погоджуєтесь з наступними твердженнями, голова суду…», 50% респондентів оцінили на «5», 50% респондентів оцінили на «4».

            На запитання №IV «Наскільки Ви погоджуєтесь з наступними твердженнями, Керівник апарату вашого суду …», 100% респондентів оцінили на «4».

На запитання №V «Наскільки Ви погоджуєтесь з наступними твердженнями, Збори суддів вашого суду …», 50% респондентів оцінили на «5», 50% респондентів оцінили на «4».

На запитання №VI «Як співвідносяться позиції голови суду та керівника апарату суду при плануванні роботи чи оцінюванні поточної діяльності суду?», 100% респондентів оцінили на «4».

На запитання №VII «Спробуйте пригадати минулий тиждень – яку саме роботу чи окремі доручення Ви виконували? Визначте, який приблизно відсоток Вашого робочого часу було витрачено на види робіт (дії), що не мають прямого стосунку до підготовки та розгляду справ?», 50% респондентів оцінили на «1» (такого не було), 25% респондентів  оцінили на «4» (31-50%), 25% респондентів оцінили на «3» (11-30%).

На запитання №VIIІ «Чи доводилось Вам протягом останніх 12 місяців працювати після закінчення робочого дня або брати роботу додому?», 75% респондентів оцінили на «1» (це відбувалося постійно), 25% респондентів  оцінили на «3» (інколи). На питання VIII.1 «Якщо такі випадки були, то чим це пояснюєте?» переважна більшість респондентів (75%) оцінили на «3» (Загальне навантаження на суд є надто великим, тобто «не встигаємо всі»), 25% респондентів оцінили на «2» (існує нерівномірність розподілу навантаження).

На запитання №ІХ «Яка з наведених нижче оцінок може охарактеризувати Ваше навантаження (кількість справ, що перебувають у провадженні)?», 75% респондентів оцінили на «5» (навантаження є надмірним), 25% респондентів (два респонденти) оцінили на «3» (справ багато, але в межах розумного).

На запитання №Х «Чи є корисними семінари, тренінги та інші форми навчання, що проходять у суді?», 75% респондентів оцінили на «1» (дуже корисні), один респондент (25%) оцінив на «2» (швидше корисні, ніж ні).

На запитання №ХІ «Якою мірою наведене нижче є характерним для Вашого суду?», за середніми показниками 25% респондентів оцінили на «5» (не характерно), 75% оцінили на «3» (швидше характерно, ніж ні).

На запитання №ХІІ «Якою мірою наведені нижче ознаки є характерними для відносин у колективі вашого суду?», за середніми показниками 75% респондентів оцінили переважно на «3» (швидше характерні ніж ні), два респонденти (25%) оцінили на «2» (частково характерні).

На запитання №ХІІІ «Які зміни відбулися у вашому суді за останні 12 місяців?»,

На питання №ХІІІ.1 про особисте навантаження, 75% респондентів оцінили на «1» (особисте навантаження зросло), 25% респондентів оцінили на «2» (не змінилось).

На питання №ХІІІ.2 про умови праці, 50% респондентів оцінили на «3» (покращилося), 50% респондентів оцінили на «2» (не змінилося).

На питання №ХІІІ.3 про стан приміщення суду, 75% респондентів оцінили на «3» (покращилося), 25% респондентів оцінили на «2» (не змінилося).

На питання №ХІІІ.4 про відносини у колективі, 75% респондентів оцінили на «3» (покращилося), 25% респондентів оцінили на «2» (не змінилося).

На питання №ХІІІ.5 про організацію роботи та управляння судом, 75% респондентів оцінили на «2» (не змінилося), 25% респондентів оцінили на «3» (покращилося).

На запитання №ХІV «Які зміни відбулися у вашому суді за час перебування на посаді нинішнього голови суду?»

Запитання №ХIV.1 щодо умов праці 50% респондентів оцінили на «3» (покращилося), 50% респондентів оцінили на «2» (не змінилося).

Запитання № ХIV.2 щодо стану приміщення суду 75% респондентів оцінили на «3» (покращилося).

Запитання № ХIV.3 щодо відносин у колективі 75% респондентів оцінили на «3» (покращилося), 25% респондентів оцінили на «2» (не змінилося).

Запитання № ХIV.4 щодо організації роботи та управління судом 75% респондентів оцінили на «3» (покращилося), 25% респондентів оцінили на«2» (не змінилося).

 

За результатами анкетування

«Анкета внутрішнього опитування працівника апарату суду»

(Додаток 3)

 

            На запитання №І «Якою мірою Ви задоволені умовами праці у вашому суді?», надали у відповідь оцінки «4» та «5», проте деякі респонденти вказали на недостатню комп’ютерізацію, та забезпеченість літературою та спеціальною пресою (пункти І.3, та І.4). Пункт І.20 (безпека у приміщеннях суду) більшість респондентів оцінили в «0», «1» та «2» бали.

            На запитання №ІІ  «Чи не виникало у Вас відчуття, що навіть за існуючих умов фінансування та матеріально-технічного забезпечення суду умови могли б бути кращими? 60% респондентів обрали пункт «3» (інколи виникало),  7% обрали пункт «2» (таке відчуття виникало досить часто), 27% обрали варіант відповіді «4» (не виникало), 7% респондентів обрали варіант відповіді «0» (важко сказати).

            На запитання №ІІІ «Наскільки Ви погоджуєтесь з наступними твердженнями, голова суду…», 93% респондентів оцінили на «5», 7% респондентів оцінили на «2».

            На запитання №IV «Наскільки Ви погоджуєтесь з наступними твердженнями, Керівник апарату вашого суду …», 20% респондентів оцінили на «4», 73% респондентів оцінили на «5».

На запитання №V «Будь ласка, зазначте, наскільки Ви погоджуєтеся з наведеними твердженнями, Збори суддів вашого суду …», 80% респондентів оцінили на «5», 7% респондентів оцінили на «4», 13% обрали варіант відповіді «0» (важко відповісти).

На запитання №VI «Виходячи з відомих вам фактів та особистих вражень, спробуйте визначити, як співвідносяться позиції голови суду та керівника апарату суду при плануванні роботи чи оцінюванні поточної діяльності суду?», 60% респондентів оцінили на «5» (практично завжди збігається), 40% респондентів оцінили на «4» (у більшості випадків збігається).

На запитання №VII «Спробуйте пригадати минулий тиждень – яку саме роботу чи окремі доручення Ви виконували?

Запитання №VII.1 Визначте, який приблизно відсоток Вашого робочого часу було витрачено на види робіт (дії), що не мають прямого стосунку до підготовки та розгляду справ?», 53% респондентів оцінили на «1» (такого не було), 20% респондентів  оцінили на «2» (до 10%), 7% респондентів оцінили на «3» (11-30%) та 20% оцінили в «4» (31-50%).

Запитання №VII.2 Якщо такі випадки були, то чию роботу Ви виконували? 100% респондентів (із числа тих, що у питанні VII.1обрали відповіді «2-5») оцінили на «1» (іншого працівника апарату суду.

На запитання №VIIІ «Чи доводилось Вам протягом останніх 12 місяців працювати після закінчення робочого дня або брати роботу додому?», 47% респондентів оцінили на «3» (інколи), 20% респондентів оцінили на «2» (досить часто), 13% оцінили на «4» (ніколи), 20% респондентів оцінили на «1» (це відбувалося постійно).

На запитання VIII.1 «Якщо такі випадки були, то чим це пояснюєте?» більшість респондентів (із числа тих, що у питанні VIІI обрали відповіді «1-3») (67%) оцінили на «3» (Загальне навантаження на суд є надто великим, тобто «не встигаємо всі»), 8% оцінили на «2» (існує нерівномірність розподілу навантаження), 15% зазначили «5» (інша причина).

На запитання №ІХ «Чи є корисними для Вас семінари, тренінги та інші форми навчання, що проходять у суді?», 53% респондентів оцінили на «1» (дуже корисні), 47% оцінили на «2» (швидше корисні, ніж ні).

На запитання №Х «Якою мірою наведене нижче є характерним для Вашого суду?», за середніми показниками 93% респондентів оцінили переважно на «4» та «5», 7% не змогли відповісти на дане питання.

На запитання №ХІ «Якою мірою наведені нижче ознаки є характерними для відносин у колективі вашого суду?», 100% респондентів оцінили переважно на «4» та «5» (частково характерно та дуже характерно відповідно).

На запитання №ХІІ «Які зміни відбулися у вашому суді за останні 12 місяців?»

Запитання №ХII.1, особисте навантаження, 60% респондентів оцінили на «1» (особисте навантаження зросло), 40% респондентів оцінили на «2» (не змінилось).

Запитання №ХII.2 щодо умов праці 73% респондентів оцінили на «2» (не змінилося), 27% респондентів оцінили на «3» (покращилося).

Запитання №ХII.3 щодо стану приміщення суду 67% респондентів оцінили на «3» (покращилося), 33% респондентів оцінили на «2» (не змінилося).

Запитання №ХII.4 щодо відносин у колективі 80% респондентів оцінили на «2» (не змінилося), 20% респондентів оцінили на «3» (покращилося).

Запитання №ХII.5 щодо організації роботи та управління судом 53% респондентів оцінили на «3» (покращилося), 47% респондентів оцінили на «2» (не змінилося).

 

На запитання №ХІІІ (додаткове) «Які зміни відбулися у вашому суді за час перебування на посаді нинішнього голови суду?»,

Запитання №ХIІI.1 щодо умов праці 53% респондентів оцінили на «2» (не змінилося), 47% респондентів оцінили на «3» (покращилося).

Запитання №ХIІI.2 щодо стану приміщення суду 80% респондентів оцінили на «3» (покращилося), 20% оцінили на «2» (не змінилося).

Запитання №ХІII.3 щодо відносин у колективі 53% респондентів оцінили на «2» (не змінилося), 47% респондентів оцінили на «3» (покращилося).

Запитання №ХIІI.4 щодо організації роботи та управління судом 67% респондентів оцінили на «3» (покращилося), 33% респондентів оцінили на«2» (не змінилося).

 

 

За результатами анкетування

«Анкета опитування відвідувачів щодо якості функціонування суду»

(додаток 6)

 

            В опитуванні приймали участь 20% респондентів віком від 18 до 25 років, 50% респондентів віком від 26 до 39 років, 30% респондентів віком від 40 до 59 років.

            20% респондентів мають середню та неповну середню освіту, 50% мають базову вищу освіту, 30% мають повну вищу освіту. 90% респондентів не мають юридичної освіти.

            100% респондентів мешкають у населеному пункті, де розташований суд.

            На запитання №6 «У суді Ви представляєте…», 100% респондентів відмітили «1» (особисто себе, є позивачем, відповідачем, свідком, потерпілим).

            На запитання №7 «Ви вважаєте себе…», 90% респондентів відмітили «3», 10% відмітили «2».

            На запитання №8 «Як часто Ви були учасником судового процесу?», 90% респондентів відмітили «1», 10% респондентів відмітили «2».

            На запитання №9 «В якому з видів судового процесу в цьому суді Ви берете участь?», 60% респондентів відмітили «1», 10% респондентів відмітили «2», 10% респондентів відмітили «3», 20% респондентів відмітили «5».

            На запитання №10 «На якій стадії розгляду перебуває Ваша справа?», 30% респондентів відмітили «1», 40% респондентів відмітили «2», 20% респондентів відмітили «3», 10% респондентів відмітили «4».

            На запитання №11 «Який ступінь Вашої обізнаності з роботою судів та суддів у цілому?», 60% респондентів відмітили «2», 20% респондентів відмітили «3», 20% респондентів відмітили «4».

            На запитання №12 «Оцініть будь ласка, якість роботи суду», 70% респондентів відмітили «5», 30% респондентів відмітили «4».

Другий блок запитань

Доступність суду.

На запитання №13.1: «Чи легко Вам було знайти будівлю суду?» - 90% респондентів відмітили «5», 10% респондентів відмітили «4». На запитання №13.2: «Чи зручно Вам діставатися до будівлі суду громадським транспортом?» - 90% респондентів відмітили «5», 10% респондентів відмітили «4». На запитання №13.3: «Чи зручно паркувати автомобіль біля будівлі суду?» - 80% респондентів відмітили «5», 10% респондентів відмітили «4», 10% не змогли відповісти на питання. На запитання №14: «Чи зазнавали Ви певних перешкод у доступі до приміщень суду через обмеження охорони?» - 100% респондентів відмітили «1». На запитання №15: «Як Ви вважаєте, чи люди з обмеженими можливостями можуть безперешкодно потрапити до приміщення суду і користуватися послугами суду?» - 40% респондентів відмітили «3», 60% респондентів відмітили «5». На запитання №16: «Якщо Вам доводилось телефонувати до суд, чи завжди вдавалося додзвонитися та отримати потрібну інформацію?» - 90% респондентів зазначили «5», 10% респондентів зазначили «4». На запитання №17: «Чи давав графік роботи канцелярії суду можливість вчасно та безперешкодно вирішувати Ваші справи у суді?» - 60% респондентів відмітили «5», 30% респондентів відмітили «4», 10% не змогли відповісти на питання. На запитання №18: «Чи могли б Ви собі дозволити витрати на послуги адвоката та юриста?» - 30% респондентів відмітили «2», 30% респондентів відмітили «3», 20% респондентів зазначили «4», 20% респондентів зазначили «5».

Зручність та комфортність перебування в суді.

На запитання №19 щодо достатності зручних місць для очікування, оформлення документів - 80% респондентів зазначили «5», 10% респондентів зазначили «4», 10% респондентів зазначили «3». На запитання №20 щодо вільного доступу до побутових приміщень (туалетів) - 60% респондентів зазначили «5», 40% респондентів зазначили «3».

На запитання №21 щодо чистоти та прибраності приміщень - 60% респондентів зазначили «5», 30% респондентів зазначили «4», 10% респондентів зазначили «3». На запитання №22 щодо достатності освітлення - 60% респондентів зазначили «5», 30% респондентів зазначили «4», 10% респондентів зазначили «3».

Повнота та якість інформації.

На запитання №23 щодо зручності розташування у суді інформаційних стендів - 60% респондентів зазначили «5», 30% респондентів зазначили «4», 10% респондентів зазначили «3».

На запитання: Чи повною мірою задовольняє Вас наявна в суді інформація щодо:

запитання №24 «розташування кабінетів, залів судових засідань, інших приміщень» - 70% респондентів зазначили «5», 20% респондентів зазначили «4», 10% респондентів зазначили «3»;

запитання №25 «правил допуску в суд та перебування в ньому» - 90% респондентів зазначили «5», 10% респондентів зазначили «3»;

запитання №26 «справ, що призначені до розгляду» - 90% респондентів зазначили «5», 10% респондентів зазначили «3»;

запитання №27 «зразків документів» - 70% респондентів зазначили «5», 20% респондентів зазначили «4», 10% респондентів зазначили «3»;

запитання №28 «порядку сплати судових зборів та мита, реквізити та розміри платежів» - 90% респондентів зазначили «5», 10% респондентів зазначили «3»;

На запитання №29 70% респондентів зазначили, що користувалися сторінкою суду в мережі інтернет, із них на запитання №30 «чи знайшли Ви на сторінці суду потрібну для Вас інформацію?» 71% респондентів зазначили «5», 29% респондентів зазначили «4»;

 На запитання №31 «Чи старанно працювали працівники суду та не припускалися помилок, які призводили б до перероблення документів та порушення строків?» - 70% респондентів зазначили «5», 30% респондентів зазначили «4»;

На запитання: Чи виявили працівники апарату суду при спілкуванні в Вами:

запитання №32 «доброзичливість, повагу, бажання допомогти» - 100% респондентів зазначили «5»;

запитання №33 «однакове ставлення до всіх, незалежно від соціального статусу» - 100% респондентів зазначили «5»;

запитання №34 «професіоналізм, знання своєї справи» - 80% респондентів зазначили «5», 20% респондентів зазначили «4»;

 

На запитання щодо дотримання строків судового розгляду (із числа респондентів, які у запитанні №10 надали відповіді «2»-«4»:

запитання №35 «Чи вчасно розпочалося останнє засідання по Вашій справі?» - 29% респондентів зазначили «5», 57% респондентів зазначили «4», 14% респондентів зазначили «3»;

запитання №36 «Чи було враховано Ваші побажання при призначенні дня та часу засідання?» - 86% респондентів зазначили «5», 14% респондентів зазначили «3»;

запитання №37 «Чи вчасно Ви отримували повістки та повідомлення про розгляд справи?» - 100% респондентів зазначили «5»;

запитання №38 «Чи вважаєте Ви обґрунтованими затримки/ перенесення слухань розгляді Вашої справи?» - 100% респондентів зазначили «5»;

На запитання щодо сприйняття роботи судді (із числа респондентів, які у запитанні №10 надали відповіді «2»-«4»:

запитання №39 «неупередженість та незалежність» - 43% респондентів зазначили «5», 43% респондентів не змогли відповісти на питання, 14% респондентів зазначили «4»;

запитання №40 «коректність, доброзичливість, ввічливість» - 86% респондентів зазначили «5», 14% респондентів зазначили «4»;

запитання №41 «належна підготовка до справи та знання справи» - 100% респондентів зазначили «5»;

запитання №42 «надання можливостей сторонам обґрунтувати свою позицію» - 100% респондентів зазначили «5»;

запитання №43 «дотримання процедури розгляду» - 100% респондентів зазначили «5»;

На запитання щодо судового рішення (із числа респондентів, які у запитанні №10 надали відповіді «3»:

запитання №44 «чи рішення по Вашій справі було на Вашу користь?» - 100% респондентів зазначили «Так»;

запитання №45 «чи плануєте Ви оскаржувати рішення по Вашій справі?» - 100% респондентів оцінили на «Ні»;

запитання №46 «чи отримали Ви повний текст рішення по Вашій справі?» - 100% респондентів оцінили на «Так»;

запитання №47 «чи вчасно Ви отримали повний текст рішення по Вашій справі?» - 100% респондентів оцінили на «Так»;

запитання №48 «чи було рішення викладено легкою, доступною для розуміння мовою?»  (оцінювання за 5-ти бальною шкалою) - 100% респондентів оцінили на «5»;

запитання №49 «чи було рішення по Вашій справі добре обґрунтованим?»  (оцінювання за 5-ти бальною шкалою) - 100% респондентів оцінили на «5»;

В розділі «Вкажіть загальну кількість:»

запитання №50 «судових засідань, що відбулися по Вашій справі» - респонденти у відповідях зазначили - від 1 до 9 засідань;

запитання №51 «судових засідань, що не відбулися через неналежну організацію роботи» - один респондент зазначив 1 засідання;

запитання №52 «візитів до суду, що не були пов’язані з участю в судових засіданнях» - респонденти у відповідях зазначили - від 1 до 5 візитів;

На додаткове запитання №53 щодо підвищення якості роботи суду, загалом респонденти зазначили про необхідність більше висвітлювати повноту та якість інформації, підвищення рівню дотримання строків судового розгляду справ, та деякі респонденти вказали про необхідність покращення дотримання строків судового розгляду.

На додаткове запитання №55, чи наявні матеріально-технічні ресурси забезпечують потреби працівників суду для ефективного виконання своїх обов’язків, переважна більшість респондентів зазначила «Так», лише один респондент надав відповідь «Ні».

На додаткове запитання №56, яким було Ваше враження від візиту до суду сьогодні, порівняно з Вашими очікуваннями, половина  респондентів зазначила «Відповідають очікуванням», друга половина респондентів зазначила «Кращі, ніж очікував».

На додаткове запитання №57, якщо Ви були в цьому суді раніше, то як змінилась якість роботи суду загалом 40% респондентів зазначила «Покращилась несуттєво», 40% не змогли відповісти на питання, та 20% зазначили «Покращилась суттєво».

На додаткове запитання №58, чи відчули Ви певні зміни в організації роботи цього суду після запровадження автоматизованої системи діловодства, переважна більшість (80%) не змогли відповісти на вказане питання, 20% респондентів зазначила «Так, відчув позитивні зміни».