flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням зборів суддів

Приморського районного суду м. Маріуполя

Донецької області

28 жовтня 2015 року № 13

Зі змінами, затвердженими

рішенням зборів суддів Приморського районного суду

м. Маріуполя Донецької області

від 24.11.2016 року № 10  

від 28.11.2016 року № 11

від 13.03.2018 р. № 6

від 26.11.2019 р. № 10

від 10.03.2020 р. № 4

від 09.10.2020 р. № 17

від 21.12.2020 р. № 21

 

ЗАСАДИ


використання автоматизованої системи документообігу

Приморського районного суду м. Маріуполя Донецької області

 

1. Загальні положення. 

1.1 Засади використання автоматизованої системи документообігу Приморського районного суду м. Маріуполя Донецької області (далі -  Засади) розроблено та затверджено на виконання вимог Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 02.04.2015 року № 25 (далі -  Положення) за результатами розгляду питань стосовно порядку функціонування автоматизованої системи у відповідності до Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронний цифровий підпис", "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації", "Про доступ до судових рішень", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про захист персональних даних" та інших нормативно-правових актів.

1.2 Засади використання автоматизованої системи документообігу Приморського районного суду м. Маріуполя визначають порядок  функціонування  автоматизованої системи документообігу Приморського районного суду м. Маріуполя. 

1.3 З метою забезпечення ефективності, об’єктивності та неупередженості  розподілу судових справ і матеріалів, які можуть бути предметом судового розгляду зборами суддів Приморського районного суду м. Маріуполя встановлені нижче наведені особливості застосування Положення. 

 

2. Функціональні обов’язки, права користувачів автоматизованої системи.

2.1 Функціональні обов'язки, права користувачів автоматизованої системи, надання та позбавлення права доступу до неї в суді визначаються на підставі наказів керівника апарату суду відносно працівників апарату суду.

2.2 Користувачі автоматизованої системи відповідно до своїх прав вносять до бази даних автоматизованої системи передбачену цим Положенням інформацію, забезпечують конфіденційність інформації, та зобов’язані суворо дотримуватись вимогам Положення.

 

3. Особливості розподілу справ між суддями.

3.1 Розподіл судових справ здійснюється в суді в день їх реєстрації, або не пізніше наступного робочого дня, якщо на те є об’єктивні причини (окрім справ та матеріалів, які мають скорочені терміни розгляду) на підставі інформації, внесеної до автоматизованої системи, уповноваженими на підставі наказу керівника апарату особами, відповідальними за здійснення автоматизованого розподілу судових справ за правилами, встановленими Положенням та цими Засадами.

Справи і матеріали, які мають скорочені терміни розгляду, в разі їх наявності, розподіляються невідкладно одразу після їх реєстрації.

3.2. Якщо судова справа підлягає розгляду колегією суддів, визначення суддів, що входять до складу колегії проводиться автоматично в загальному порядку згідно з вимогами підпункту 2.3.4 пункту 2.3 Положення.

3.3. Кримінальні провадження, які надійшли для об'єднання з провадженнями, що вже знаходяться на розгляді суду, відносно особи, щодо якої вже здійснюється розгляд, передаються без автоматичного розподілу тим суддям, в провадженні яких знаходиться справа, що підлягає об'єднанню.

3.4. Не розподіляються щодо конкретного судді судові справи, що надійшли:

3.4.1.  За два місяці до закінчення повноважень судді;

3.4.2.  У період відпустки судді;

3.4.3.  До початку відпустки судді: за 3 робочих дні - якщо її тривалість не перевищує 14 днів; за 14 робочих днів - якщо її тривалість перевищує 14 днів.

(п.п.3.4.3 в ред.від 13.03.2018 р.)

3.4.4.  За один робочий день до відрядження та в дні перебування судді у відрядженні;

3.4.5.  За один робочий день до направлення судді на навчання, підвищення кваліфікації, діяльності органів суддівського самоврядування та в дні перебування судді на навчанні, підвищенні кваліфікації, діяльності органів суддівського самоврядування;

3.4.6. Під час тимчасової непрацездатності судді;

3.4.7. У разі видалення судді до нарадчої кімнати більше, ніж на 2 доби - з моменту надання керівнику апарату суду (або особі, що виконує його обов’язки) помічником відповідного судді або секретарем судових засідань доповідної записки із додаванням копії журналу судового засідання із інформацією про дату та час видалення судді до нарадчої кімнати  - на весь час перебування судді у нарадчій кімнаті;

3.4.8.  У разі перебування слідчого судді в нарадчій кімнаті більше однієї доби при надходженні скарг на рішення, дії чи бездіяльності органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування (розглядаються не пізніше сімдесяти двох годин з моменту надходження відповідної скарги ч. 2 ст. 306 КПК України), крім скарг на рішення про закриття кримінального провадження (розглядаються не пізніше п’яти днів з моменту надходження скарги ч. 2 ст. 306 КПК України), при надходженні клопотань про арешт майна (розглядається не пізніше двох днів з дня надходження до суду ч. 1 ст.172 КПК України), скасування арешту майна (розглядається не пізніше трьох після надходження клопотання ч. 2 ст.174 КПК України)

3.4.9. У разі перебування слідчого судді в нарадчій кімнаті до кінця робочого дня при надходженні клопотань про здійснення обшуку (розглядається в день надходження ч. 4 ст. 234 КПК України), огляду житла чи іншого володіння особи (розглядається в день надходження ч. 4 ст. 234 КПК України), приводу (розглядається у день надходження до суду ч. 1 ст. 142 КПК України), при надходженні клопотань про застосування або зміну запобіжного заходу (розглядається невідкладно ч. 1 ст. 186 КПК України), при надходженні клопотань про дозвіл на затримання підозрюваного з метою приводу (розглядається негайно ч. 2 ст. 189 КПК України)

3.4.10. В інших виключних випадках, що вирішуються зборами суддів.

3.5. У разі неможливості виконання суддею, який входить до складу колегії суддів, обов'язків судді, заміна відсутнього судді здійснюється шляхом повторного автоматичного розподілу на підставі рішення зборів суддів.

3.6 У разі доставляння до суду обвинуваченого (підсудного) по кримінальному провадженню (кримінальній справі за КПК в редакції 1960 р.), якого раніше було оголошено у розшук, а провадження зупинено, під час перебування судді у відпустці, відрядженні, його тимчасової непрацездатності або іншої поважної причини відсутності на роботі, в провадженні якого знаходилася справа, повторному автоматизованому розподілу підлягають лише ті кримінальні провадження (кримінальні справи), по яких відносно обвинуваченого (підсудного) обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відповідно до КПК 2012 року, надано дозвіл на затримання особи з метою обрання запобіжного заходу, або надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

3.7 У разі відсутності судді на роботі (відпустка, відрядження, тимчасова непрацездатність тощо) матеріали про адміністративні правопорушення, розподілені на суддю завчасно передавати до канцелярії суду для повторного автоматичного розподілу з метою недопущення пропущення строків притягнення особи до відповідальності.

3.8 У разі надходження заяви про відвід судді, такі заяви розподіляються автоматично між всіма працюючими суддями.

У разі задоволення заяви про відвід (самовідвід) повторний автоматизований розподіл справ або заміна судді, який входить до складу колегії суддів здійснюється без розпорядження керівника апарату, на підставі судового рішення про відвід судді або заяви про самовідвід, електронний примірник якої зберігається в автоматизованій системі в стані "Оригінал" та засвідчується ЕЦП особи, яка підписала цей документ.

Заяви про відвід (самовідвід) суддів в кримінальних провадженнях (справах) не розподіляються на суддів, які були відведені по цим кримінальним провадженням (справам), а також на суддів, яким було скасовано вироки по цим кримінальним провадженням (справам). (доповнено абзацем 09.10.2020 р.)

При надходженні заяви про відвід судді по цивільній справі, якщо суд доходить висновку про необґрунтованість заявленого відводу і заява про такий відвід надійшла до суду за три робочі дні (або раніше) до наступного засідання, суд повинен постановити ухвалу про незгоду з доводами заяви та передачу такої заяви на розгляд іншого судді, визначеному за допомогою автоматизованої системи документообігу суду. (доповнено абзацем 21.12.2020 р.)

3.9. Встановити чергування слідчих суддів в неробочі та святкові дні наказом голови суду, шляхом затвердження графіку чергувань слідчих суддів на місяць в кількості двох слідчих суддів на кожний вихідний та святковий день, з подальшими змінами у зв’язку з можливою тимчасовою непрацездатністю, знаходженням у нарадчій кімнаті тощо. (доповнено п.3.9 13.03.2018 р.)

3.10.При надходженні кримінального провадження, яке потребує колегіального розгляду та в разі неможливості утворити колегію суддів – включити в автоматичний розподіл справи всіх працюючих суддів, в тому числі і тих, що відключені від АСДС перед відпусткою. (доповнено п.3.10 13.03.2018 р.)

 

4. Правила здійснення автоматизованого розподілу судових справ між суддями

4.1 Визначення суддів, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу, здійснюється згідно з вимогами підпункту 2.3.3 пункту 2.3 Положення, з врахуванням Засад та правил поєднання судових справ.

4.2 У разі невиходу судді на роботу з поважних причин, які будуть підтверджені документально, суддя в день невиходу на роботу зобов’язаний невідкладно, не пізніше 08 години 30 хвилин,  повідомити про це особу суду, відповідальну за ведення кадрової роботи або особу, яка виконує її обов’язки.

Невиконання суддею вищезазначених правил Засад позбавляє його права посилатись на те, що справи і матеріали розподілені йому помилково та не є підставою для їх повторного розподілу.

4.3 Інформація про перебування судді в нарадчій кімнаті заноситься до табеля обліку використання робочого часу суддів в автоматизованій системі документообігу суду. На підтвердження перебування судді в нарадчій кімнаті секретар судових засідань або помічник судді надають керівнику апарату суду або особі, яка виконує його обов’язки, доповідну записку із доданням копії журналу судового засідання із інформацією про дату та час видалення суду до нарадчої кімнати по кримінальному провадженню (кримінальній справі за КПК 1960 року).

Інформація про інші дні відпочинку суддів (надані через знаходження у відрядженні у вихідні дні тощо) заноситься до табеля обліку використання робочого часу в автоматизованій системі документообігу суду у вигляді відмітки (І) та окремо до розділу «Інше», а в примітках позначається дата та номер наказу.

 

5. Розподіл судових справ шляхом передачі раніше визначеному у судовій справі судді

5.1. Раніше визначеному в судовій справі головуючому судді передаються:

1)   Судові справи, що надійшли для вирішення питання про прийняття додаткового судового рішення, виправлення описок та помилок, роз'яснення судового рішення, повернення судового збору;

2) Справи про перегляд заочних рішень, поворот виконання рішень;

3) Судові справи, за якими надійшли заяви (клопотання), пов'язані із виконанням судових рішень, передбачені статтями 431,432,433,434,435,442 Цивільного процесуального кодексу України, ст. 370 Цивільного процесуального кодексу України (в редакції 2004 року) до початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, статтями 374,376,377,378,379,382 Кодексу адміністративного судочинства України, ст. 260 Кодексу адміністративного судочинства України (в редакції 2005 року) до початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, статтею 535 Кримінального процесуального кодексу України, статтею 304 Кодексу України про адміністративні правопорушення, передаються судді, який ухвалював рішення у справі, за три робочих дні до відпустки, незалежно від того, чи відключений він від автоматичного розподілу справ; (п.п.3 в ред.від 13.03.2018 р.)

4) Клопотання про вирішення питання, пов'язаного з виконанням вироку, у судових справах, які розглянуті даним судом;

5) Матеріали кримінального провадження щодо особи, стосовно якої вже здійснюється судове провадження, у випадку, передбаченому частиною другою статті 334 Кримінального процесуального кодексу України, а також кримінальні справи, повернуті до суду після скасування постанови про направлення для проведення додаткового розслідування (в порядку КПК 1960 р). У разі повернення кримінального провадження, за яким обвинувачений утримується під вартою, та у разі виключення у встановленому порядку відповідного судді з автоматичного розподілу, вказані провадження розподіляються у загальному порядку;

6) Судові справи про адміністративні правопорушення щодо особи, яка вчинила декілька адміністративних правопорушень, що надійшли до суду в один день;

7) Судові справи про адміністративні правопорушення в порядку КУпАП, які надійшли до суду після повернення для належного оформлення;

8) Клопотання слідчого, прокурора у кримінальному провадженні з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно однієї особи розподіляються одному слідчому судді, раніше визначеному за клопотанням, зареєстрованим першим.

9)   Апеляційні скарги на ухвали суду по цивільним справам, провадження по яким закінчено, а питання про прийняття яких повинно вирішуватися судом першої інстанції, у відповідності до ч. 2 ст. 293 ЦПК України.

10) Зустрічні позови та позови третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору у судовій справі, у якій відкрито провадження, що надійшли до суду;

11) Заяви про скасування заходів реагування, застосованих у межах відповідної судової справи;

12) Заяви про відновлення втраченого судового провадження;

13) Заяви про забезпечення позову, заяви про забезпечення доказів;

14) Клопотання слідчого, прокурора та скарги по одному кримінальному провадженню передаються раніше визначеному слідчому судді. Питання порядку автоматизованого розподілу більше 5 клопотань протягом робочого дня про проведення обшуку по одному кримінальному провадженню вирішуються зборами суддів. (в ред 26.11.2019 р.)

Клопотання та скарги по кримінальним провадженням, які розглядались слідчими суддями до внесення змін до Засад використання автоматизованої системи документообігу суду від 26.11.2019 року, розподіляти на слідчого суддю, який останнім до 26.11.2019 року розглядав клопотання та скарги за вказаним Єдиним унікальним номером досудового розслідування. (в ред. від 10.03.2020 р.)

15) Заяви, залишені без розгляду та повернуті на підставі:

п.3 ч.4 ст. 185 ЦПК України

п.5 ч.1 ст. 257 ЦПК України

п.2 ч.4 ст. 169 КАС України

п.5 ч.1 ст. 240 КАС України

У вище перелічених випадках справи та матеріали передаються судді до останнього робочого дня перед відпусткою, відрядженням, підвищенням кваліфікації тощо. Клопотання, які розглядаються слідчими суддями, розподіляються раніше визначеному слідчому судді не менш ніж за три робочі дні до відбуття у відпустку, відрядження, на курси для підвищення кваліфікації.

(п.п.15 в ред.від 13.03.2018 р.)

5.2 У разі скасування ухвали слідчого судді про повернення скарги, або про відмову у відкритті провадження по скарзі апеляційною інстанцією, після повернення її до суду першої інстанції на новий розгляд скарга передається слідчому судді, який ухвалив скасовану ухвалу.

5.3 У разі відсутності раніше визначеного в судовій справі головуючого судді,  у випадках надходження:

- матеріалів кримінального провадження щодо особи, стосовно якої вже здійснюється судове провадження, у випадку, передбаченому частиною другою статті 334 Кримінального процесуального кодексу України;

- заяв про забезпечення позову, доказів по відкритих провадженнях;

- клопотань та скарг по одному кримінальному провадженню;

такі судові справи та матеріали підлягають автоматизованому розподілу між всіма суддями, що мають повноваження на час розподілу.

5.4. У всіх інших вище перелічених випадках судові справи передаються раніше визначеному судді (з урахуванням вимог розподілення справ судді, що перебуває у нарадчій кімнаті), навіть за відсутності його на роботі. Даний пункт діє до отримання повноважень всіма суддями суду.

5.5. Цивільні і адміністративні справи, по яким скасовані ухвали про залишення позову без розгляду, про відмову в відкритті провадження по справі, повернення позовної заяви, забезпечення позову та інші ухвали (крім ухвал про закриття, припинення провадження), що не перешкоджають повторній участі судді в розгляді справи, при їх надходженні з апеляційної інстанції передаються тим суддям, яким вони були розподілені до винесення відповідного рішення, та повторний автоперерозподіл цих справ не здійснюється.

5.6 У разі відсутності судді (відпустка строком не менше 21 дня), відрядження, тимчасова непрацездатність більше 10 діб, тощо), ухвалу якого скасовано, такі справи передаються на повторний автоматизований розподіл за розпорядженням керівника апарату суду.

 

6. Коефіцієнти складності судових справ

Коефіцієнт навантаження судді на момент автоматизованого розподілу судової справи розраховується за формулою, передбаченою Положенням.

 

7. Коефіцієнт адміністративних посад

В автоматизованій системі документообігу суду для суддів, які займають адміністративні посади встановлюються наступні коефіцієнти: голова суду (суддя, що виконує його обов’язки) – 1 (до формування повного складу суду відповідно до штатного розпису з урахуванням наявності повноважень у всіх суддів).

 

8. Автоматизований розподіл судових справ між суддями після відновлення роботи автоматизованої системи.

8.1 В разі знеструмлення електромережі суду, виходу з ладу обладнання або комп’ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи та тривають понад п’ять днів такі випадки фіксуються відповідними актами в порядку, передбаченому пунктом 2.3.55 Положення.

8.2 У разі настання вищеперелічених обставин, розподіл судових справ, які за законом мають розглядатись невідкладно з метою недопущення порушення конституційних прав громадян (судові справи, пов'язані з виборчим процесом, судові справи про встановлення або усунення обмежень щодо реалізації права на мирні зібрання, вирішення питання застосування запобіжного заходу у виді взяття під варту, клопотання слідчого, прокурора про забезпечення кримінального провадження, клопотання про проникнення у житло, обшук чи огляд житла, скарги щодо захисту прав людини в порядку ст. 206 КПК України, подання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України в порядку ЦПК України тощо) проводиться керівником апарату (чи особою, що виконує його обов’язки) між всіма суддями, що мають повноваження на час розподілу, з дотриманням принципу черговості надходження справ до суду, в алфавітному порядку прізвищ суддів з урахуванням підстав розподілу судових справ, зазначених у п. 5 Засад.

8.3 Засади використання автоматизованої системи документообігу суду і вносяться до автоматизованої системи не пізніше робочого дня, що настає після проведення зборів.

8.4 У разі внесення змін до Засад, збори суддів Приморського районного суду м. Маріуполя Донецької області новим рішенням затверджують Засади в новій редакції, які вносяться до автоматизованої системи не пізніше робочого дня, що настає після проведення цих зборів.

8.5 У випадку внесення змін до нормативно-правових актів України, у тому числі до Положення про автоматизовану систему документообігу суду (затвердженого рішенням Ради суддів України від 26 листопада 2010 року № 30), якими буде визначено (змінено) порядок розподілу справ, зазначених у даному Переліку, відповідний пункт (підпункт) даного Переліку втрачає чинність з моменту набрання чинності відповідним нормативно-правовим актом.